ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

سومین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران

شرکت دارویی کشاورز مقدم بازدید کنندگان را از غرفه این شرکت در سومین نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران گرامی می دارد و بدینوسیله از تمامی همکاران وفادار خود دعوت می نماید تا با حضور در این نمایشگاه در کنار یکدیگر، در جهت اعتلای صنعت کشاورزی کشور گام برداریم.

 

میعاد گاه: بوستان گفتگو، محل برگزاری نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران، سالن گلستان، غرفه 27

روز های پذیرایی: 6 تا 9 بهمن ماه 1394

نمایشگاه تخصصی نهاده های کشاورزی تهران