ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

روغن امولسیون شونده

این محصول موجود است

روغن امولسیون شونده دارویی کشاورز، روغنی معدنی با اثر حشره کشی و کنه کشی و قابل استفاده به صورت مویان می باشد که با استفاده از مواد اولیه بسیار مرغوب و با حداقل ترکیبات آروماتیک ممکن تهیه شده و در سمپاشی های زمستانه و تابستانه کاربرد دارد. روغن امولسیون شونده دارویی کشاورز ایمن ترین ترکیب برای گیاهان توصیه شده، انسان و محیط زیست می باشد. این محصول برای کنترل شپشک ها و کنه ها در درختان میوه دانه دار و هسته دار، مرکبات، پسته و گردو توصیه می شود.