ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

کود 20-20-20 امکس

این محصول موجود نیست

فواید کودهای پودری قابل حل امکس :

 

  • قابلیت انحلال صددرصدی كود در آب.
  • سرعت بالای جذب عناصر غذایی توسط گیاه.
  • عدم گرفتگی در سیستم های آبیاری.
  • قابل استفاده در انواع سیستم های آبیاری شامل قطره ای، بارانی و ...
  • حاوی عناصر کلاته با دسترسی آسان و ماندگاری بالا.
  • حاوی عناصر غذایی کم مصرف مانند منیزیم ( Mg ) و گوگرد ( S )
  • کاملاً عاری از نمک های کلرید و سدیم.
  • بسته بندی های مستحکم و مقاوم.