ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

فن پیروکسی میت SC 5%

این محصول موجود است

کنه ­کشی با نحوه اثر تماسی- گوارشی و غیر سیستمیک از گروه فنوکسی پیرازول (بنزوات) است. این کنه کش با اثر ضربه ای سریع طیف وسیعی از کنه­ ها را در سنین مختلف پورگی، کنه بالغ و تخم در بسیاری از محصولات کنترل می­ نماید. نحوه اثر فن ­پیروکسی­ میت متفاوت و از طریق اختلال در انتقال الکترون در میتوکندری ها است. بنابراین روی کنه­ های مقاوم در برابر ترکیبات ارگانوفسفره، کارباماته و پایرتروئیدی موثر است. این کنه کش همچنین با ممانعت از ساخت کیتین باعث تاخیر در پوست اندازی کنه های بالغ می شود. برای کنترل کنه های تارتن، کنه قرمز اروپایی و کنه نقره ای از این ترکیب به میزان 0/5 تا 0/7 لیتر در 1000 لیتر آب استفاده می شود. فاصله بین آخرین سم­پاشی تا برداشت محصول 14 روز است.