ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

آبامکتین EC 1.8%

این محصول موجود نیست

حشره کش کنه کشی است که منشاء طبیعی داشته و دارای خاصیت تماسی گوارشی با طیف اثر وسیع می باشد، بعلاوه به دلیل داشتن خاصیت سیستمیکی ضعیف می تواند در برگها نفوذ و کنترل بهتری حاصل نماید. این حشره کش بر روی سیستم عصبی حشره اثر گذاشته و موجب بی تحرک شدن بلافاصله آن می شود. پس از گذشت 3 تا 5 روز کنترل کامل حشره حاصل می شود.

آبامکتین جهت کنترل انواع حشرات از جمله مینوزها، پسیل، تریپس، انواع کنه و سوسک کلرادو کاربرد داشته و جهت حصول کنترل مطلوب لازم است در هنگام سمپاشی کل سطح گیاه به حشره کش آلوده گردد. میزان مصرف 0/4 تا 0/6لیتر در هزار است.

فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول 21 روز می باشد.