ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

گلیفوزیت 41% SL

این محصول موجود نیست

علف کشی سیستمیک و عمومی از خانواده گلایسین است که برای کنترل انواع علف های هرز در باغ های میوه، زمین های غیر زراعی و همچنین در کشت نیشکر استفاده می شود.

میزان مصرف گلیفوزیت بسته به نوع علف هرز و مرحله رشدی آن 4 تا 15 لیتر در هکتار می باشد.

آبهای شور و سخت کارایی این علف کش را کاهش می دهند.

کاربرد در باغ های میوه باید در زمانی که وزش باد کم و رطوبت خاک کم است انجام شود تا از آسیب به درختان جلوگیری گردد.

بهترین زمان استفاده از علف کش ها مراحل ابتدایی رشد علف های هرز می باشد.