ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

سمپاش پایی

این محصول موجود است

سمپاش پایی محلول پاشی است با بدنه ی برنجی که تشکیل شده از یک لوله بزرگ برنجی به طول ۵٠ سانتی مترو یک دسته که بر روی پایه آهنی سوار شده است. نحوه عملکرد این دستگاه به طوریست که لوله ی بدنه درون مخزن جانبی قرار گرفته است و توسط فرد دیگری عمل پمپ کردن انجام می شود و توسط فرد اصلی لوله ی لانس هدایت می شود.

این دستگاه تمام قطعاتش از برنج می باشد و واشر های به کاربرده در آن ضد اسید و ضد روغن می باشد.

وزن تقریبی دستگاه ۵/۷ کیلو گرم می باشد.

 

قطعات اضافی : یک شلنگ + یک لانس همراه با سر لانس