ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

راکومین

این محصول موجود است

راکومین موش کشی است که به شکل طعمه جاذب برای کنترل انواع موش های مزاحم در محل های سکونت انسان، دام و طیور و همچنین زراعت و باغبانی کارایی دارد.

فرمولاسیون: طعمه مسموم

ماده موثره: کوماتترالیل از گروه کومارین آنتی کوآگولانت

نحوه اثر: گوارشی

  • ماندگاری طولانی و دارای جذابیت زیاد برای موش
  • دارای قابلیت انتقال به افراد کلنی از طریق رفتار تمیز کردن پوست فرد آغشته به موش کش