ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

سولفاک

این محصول موجود است

سولفاک حشره کشی است با طیف اثر بسیار وسیع که بسیاری از حشرات و عنکبوت های خاص را کنترل می کند. 

فرمولاسیون: پودر قابل حل در آب

ماده موثره: سایفلوترین / از گروه پایرتروئید ها

نحوه اثر: تماسی- گوارشی

  • سمیت کمی برای گیاهان، پستانداران، پرنده ها و انسان داشته و فاقد خصوصیت تجمعی در بدن می باشد.
  • به دلیل اختلاط با مواد امولسیون کننده بسیار با کیفیت به خوبی در مخزن سمپاش به صورت سوسپانسیون در خواهد آمد.
  • در برابر اشعه ماوراء بنفش پایدار و نسبت به شرایط قلیایی مقاوم می باشد.