کود ازت بالا
1
پودر محلول در آب
6
کود پودری
6
بذر مال
1
بور
2
مس
2
آهن
2
گوگرد
2
فروت ست
2
منگنز
3
روی
4
مرکبات
1
مقاومت به بیماری ها
2
بیماری های ریشه
1
رشد زایشی
7
کود پتاس بالا
4
ریشه زا
3
کود فسفر بالا
2
کلسیم
3
افزایش ماندگاری میوه
3
فسفیت پتاسیم
2
کود کلسیمی
3
برطرف کننده تنش
2
ریز مغذی
4
عناصر میکرو
17
سوسپانسیون غلیظ
4
رشد رویشی
9
محرک رشد
2
جلبک دریایی
2
برگپاش
22
منیزیم
3
پتاسیم
12
فسفر
10
ازت
10
ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
22
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
16
کود ریزمغذی
8
کود کامل
8
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
2
گلخانه
10
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
6
کنه کش
5
حشره کش
16
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
9
کود آب
8
محلول پاشی
37
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
33
گوجه
1

تنظیم کننده های رشد

تنظیم کننده های رشد یا plant growth regulators که در اصطلاح عامیانه هورمون نیز نامیده می شوند موادی هستند که غالباً به طور طبیعی در گیاهان تولید می شوند و بر روی کیفیت و کمیت رشد آنها تاثیر می گذارند. این مواد می توانند باعث تحریک به رشد یا توقف آن، افزایش ریشه دهی، افزایش گل دهی، افزایش سطح برگی یا افزایش تولید مواد خاصی در گیاهان شوند. 

کاربرد دقیق و در زمان مشخص این مواد کمک شایانی به افزایش عملکرد یا کنترل آفات و بیماری ها می نماید. تغییر در مقدار و زمان مصرف این مواد در نتیجه کاربرد آنها تاثیر بسیار زیاد و در برخی موارد متضاد دارد.