ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

آگرافوروم

آگرافوروم آلمان یک شرکت خلاق در زمینه توسعه و تولید محصولات طبیعی برای کاربرد در کشاورزی، تولید سبزیجات و میوه جات، محصولات خاص و چمن های ورزشی است.

سال های زیادی است که عصاره گیاهی به ثبت رسیده کام کت به طور موفقیت آمیزی در کشور های مختلف دنیا در حال استفاده بر روی محصولات کشاورزی و چمن های حرفه ای است.