ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

دوگال

شرکت دوگال در سال 1996 در استانبول تاسیس شد. این شرکت تامین کننده آفت کش ها و سایر مواد شیمیایی کشاورزی است. محصولات با کیفیت و پشتیبانی فنی آن چیزی است که دوگال را در میان رقبایش در ترکیه برتر کرده و این شرکت را به یکی از مهم ترین صادر کنندگان ترکیه بدل کرده است.

دوگال اکنون به عنوان یک فرموله کننده پیشرو و معتبر در تمام آفت کش ها، تنظیم کننده های رشد گیاهی، ریز مغذی های کلاته شده و کود های برگپاش و قابل استفاده در آبیاری قطره ای شناخته می شود.