کود ازت بالا
1
پودر محلول در آب
6
کود پودری
6
بذر مال
1
بور
2
مس
2
آهن
2
گوگرد
2
فروت ست
2
منگنز
3
روی
4
مرکبات
1
مقاومت به بیماری ها
2
بیماری های ریشه
1
رشد زایشی
7
کود پتاس بالا
4
ریشه زا
3
کود فسفر بالا
2
کلسیم
3
افزایش ماندگاری میوه
3
فسفیت پتاسیم
2
کود کلسیمی
3
برطرف کننده تنش
2
ریز مغذی
4
عناصر میکرو
17
سوسپانسیون غلیظ
4
رشد رویشی
9
محرک رشد
2
جلبک دریایی
2
برگپاش
22
منیزیم
3
پتاسیم
12
فسفر
10
ازت
10
ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
22
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
16
کود ریزمغذی
8
کود کامل
8
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
2
گلخانه
10
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
6
کنه کش
5
حشره کش
16
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
9
کود آب
8
محلول پاشی
37
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
33
گوجه
1

دوگال

شرکت دوگال در سال 1996 در استانبول تاسیس شد. این شرکت تامین کننده آفت کش ها و سایر مواد شیمیایی کشاورزی است. محصولات با کیفیت و پشتیبانی فنی آن چیزی است که دوگال را در میان رقبایش در ترکیه برتر کرده و این شرکت را به یکی از مهم ترین صادر کنندگان ترکیه بدل کرده است.

دوگال اکنون به عنوان یک فرموله کننده پیشرو و معتبر در تمام آفت کش ها، تنظیم کننده های رشد گیاهی، ریز مغذی های کلاته شده و کود های برگپاش و قابل استفاده در آبیاری قطره ای شناخته می شود.