ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

بررسی اثر سوپر استم 3 سی در سیب زمینی-فارس

در جریان آزمایشی در خرمبید فارس در تابستان 1391 دو دز 1/5 و 2 لیتر در هکتار از سوپر استم 3 سی بر روی سیب زمینی محلول پاشی شد. نتایج هر دو تیمار افزایش تعداد غده و عملکرد بود. با این حال، میزان افزایش عملکرد در دز بالاتر، کمتر بود. دلیل این مطلب بالا رفتن نیاز غذایی گیاه پس از کاربرد سوپر استم 3 سی می باشد. این نتیجه تایید دیگری بر دیگر آزمایش هایی بود که ثابت می کردند کاربرد این ماده در مزارع ضعیف و فاقد مدیریت خوب اشتباه و منجر به کاهش عملکرد خواهد شد. 

برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.