ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در گوجه فرنگی گلخانه ای

محلول پاشی سوپر استم 3 سی بر روی بوته های جوان گوجه فرنگی موجب استحکام و افزایش قطر ساقه، افزایش سرعت تبدیل شدن گل به میوه، افزایش وزن متوسط میوه و نهایتاً عملکرد گردید. این نتایج از آزمایشی که در تابستان 1391 در گلخانه ای واقع در اصفهان انجام شد، به دست آمد.

برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.