ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در انگور

در جریان این آزمایش که در فصل رشد 1393 انجام شد، سوپر استم 3 سی در دو مرحله با دز های 150 و 250 سی سی در 100 لیتر آب در زمان های پیش از گلدهی و 5 روز بعد از آن بر روی درختان انگور محلول پاشی شد.

نتایج به دست آمده از این آزمایش که در یکی از مراکز اصلی تولید انگور کشور ( ارومیه) به اجرا درآمده بود, عبارتند از:

  •  افزایش قند و کیفیت حبه ها در انگور کشمشی
  •  کاهش تولید شاخ و برگ اضافی 

برای دریافت فایل این آزمایش به همراه تصاویر بیشتر اینجا را کلیک کنید.