ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

بررسی اثر مصرف کود های امکس در درختان آلو

برنامه غذایی توصیه شده با کود های امکس بر روی درختان آلو اجرا و نتایج آن بررسی شد. این آزمایش در بهار 1391 در شهر سپیدان فارس برگزار شد. افزایش عملکرد به میزان 15 درصد و کاهش ریزش میوه ها در زیر درخت به میزان 7 برابر از جمله نتایج مثبت استفاده از برنامه غذایی امکس بود. جهت اطلاع از سایر نتایج این آزمایش و کود های به کار رفته در آن اینجا را کلیک نمایید.