ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

بررسی اثر سوپر استم 3 سی در برنج

در این آزمایش سوپر استم 3 سی طبق دز توصیه شده بر روی بوته های برنج محلول پاشی شد. افزایش قطر ساقه و کاهش فاصله میانگره اول که طبیعتاً کاهش ارتفاع کلی ساقه را نیز در بر داشت از جمله اثرات کاربرد این ماده بر روی برنج بود. آزمایش مذکور که در منطقه حیدر آباد گلستان در تابستان 1391 انجام شد عملکرد نهایی را تا 20 درصد افزایش داد.

برای مشاهده تصاویر و جزئیات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.