ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

بررسی اثر سوپر استم 3 سی در برنج-مازندران

در این آزمایش که در تابستان 1391 در شهر کله بست مازندران انجام گرفت،اثر کاربرد دو مرحله ای سوپر استم 3 سی و یک مرحله ای آن مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش همچنین اثر تیمار کوددهی اضافی به همراه کاربرد سوپر استم 3 سی نیز بررسی شد. 

نتایج این آزمایش علاوه بر تایید نتایج آزمایش های قبل مبنی بر کاهش ارتفاع ساقه و افزایش عملکرد، نکات دیگری را نیز نمایان کرد.

  • کاربرد دو مرحله ای سوپر استم 3 سی نیاز غذایی گیاه را بالا می برد و در نتیجه اگر تغذیه کافی صورت نگیرد، افزایش عملکرد معنی دار نخواهد بود.
  • استفاده از کود های حاوی فسفر و پتاسیم به همراه کاربرد سوپر استم 3 سی موجب افزایش وزن هزار دانه گردید.

برای مشاهده جزئیات بیشتر اینجا را کلیک نمایید.