ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
2
کود مایع
16
امکس
16
جیبرلیک اسید
4
کام کت
2
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
9
کود ریزمغذی
8
کود کامل
6
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
1
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
1
گرده افشانی
1
گلخانه
9
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
2
قارچ کش
9
علف کش
5
کنه کش
5
حشره کش
15
اسید آمینه
3
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
7
کود آب
6
محلول پاشی
32
اصلاح کننده آب و خاک
5
تنظیم کننده های رشد
9
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
29
سم
30

تحقیق و توسعه

بخش تحقیق و توسعه و بازاریابی شرکت دارویی کشاورز مسئولیت برگزاری سمینار ها، نمایشگاه ها، آزمایش ها، تهیه برچسب های دقیق و کاربردی، ارتباط با مشتریان، مشاوره با مصرف کنندگان، پاسخگویی به شکایات و پیشنهادات، امور بازاریابی و .... را برعهده دارد. این بخش با دارا بودن بازو های اجرایی متعدد در استان های مختلف کنترل فروش، خدمات پس از فروش و به طور کلی بازار داخلی را در دست دارد.

بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در کاهش ارتفاع نشاء گوجه فرنگی

بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در کاهش ارتفاع نشاء گوجه فرنگی

در آزمایشی که جهت تعیین بهترین دز برای کاربرد سوپر استم 3 سی روی نشاء گوجه فرنگی انجام گرفت، مشخص گردید محلول پاشی...
بیشتر بخوانید
1526380388
بررسی کارایی کام کت در رشد و عملکرد ذرت

بررسی کارایی کام کت در رشد و عملکرد ذرت

یک مرحله محلول پاشی با عصاره گیاهی کام کت بر روی بوته های 3 تا 8 برگی ذرت، شرح آزمایشی است که در تابستان 1392 در مرودشت...
بیشتر بخوانید
1444046252
بررسی اثر کام کت در رشد و عملکرد برنج

بررسی اثر کام کت در رشد و عملکرد برنج

عصاره گیاهی کام کت در چهار مزرعه برنج در استان مازندران به طور همزمان مورد آزمایش قرار گرفت. در این آزمایش ها اثر...
بیشتر بخوانید
1444044703
بررسی اثر سوپر وت گلد در افزایش کارایی علف کش ها

بررسی اثر سوپر وت گلد در افزایش کارایی علف کش ها

در طی آزمایش های مختلف قدرت سوپر وت گلد در افزایش کارایی علف کش ها ثابت شد. دو آزمایش زیر نمونه هایی از آنها هستند: افزایش...
بیشتر بخوانید
1444041648
بررسی کارایی سوپر وت گلد

بررسی کارایی سوپر وت گلد

کارایی سوپروت گلد در افزایش اثر سموم و کود ها از طریق کاهش کشش سطحی و پخش شدن قطرات محلول پاشی بر روی برگ ممکن می...
بیشتر بخوانید
1444039877
بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در گوجه فرنگی گلخانه ای

بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در گوجه فرنگی گلخانه ای

محلول پاشی سوپر استم 3 سی بر روی بوته های جوان گوجه فرنگی موجب استحکام و افزایش قطر ساقه، افزایش سرعت تبدیل شدن گل...
بیشتر بخوانید
1444037020
بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در گندم

بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در گندم

در بهار سال 1391 سوپر استم 3 سی بر روی گندم های کشت شده در منطقه مرودشت فارس محلول پاشی شد. این آزمایش منجر به افزایش...
بیشتر بخوانید
1444032375
بررسی اثر سوپر استم 3 سی در سیب زمینی-فارس

بررسی اثر سوپر استم 3 سی در سیب زمینی-فارس

در جریان آزمایشی در خرمبید فارس در تابستان 1391 دو دز 1/5 و 2 لیتر در هکتار از سوپر استم 3 سی بر روی سیب زمینی محلول پاشی...
بیشتر بخوانید
1444030074
بررسی کاربرد سوپر استم 3 سی در سیب زمینی

بررسی کاربرد سوپر استم 3 سی در سیب زمینی

اثر تنظیم کننده رشد سوپر استم 3 سی در رشد و عملکرد سیب زمینی در جریان آزمایشی در بستان آباد آذربایجان شرقی مورد بررسی...
بیشتر بخوانید
1444028989
بررسی اثر سوپر استم 3 سی در برنج-مازندران

بررسی اثر سوپر استم 3 سی در برنج-مازندران

در این آزمایش که در تابستان 1391 در شهر کله بست مازندران انجام گرفت،اثر کاربرد دو مرحله ای سوپر استم 3 سی و یک مرحله...
بیشتر بخوانید
1444027997
بررسی اثر سوپر استم 3 سی در برنج

بررسی اثر سوپر استم 3 سی در برنج

در این آزمایش سوپر استم 3 سی طبق دز توصیه شده بر روی بوته های برنج محلول پاشی شد. افزایش قطر ساقه و کاهش فاصله میانگره...
بیشتر بخوانید
1442665710
بررسی اثر کود های امکس و قرص جیبرلیک اسید در عملکرد انگور

بررسی اثر کود های امکس و قرص جیبرلیک اسید در عملکرد انگور

در این آزمایش اثر کاربرد قرص جیبرلیک اسید به صورت محلول پاشی، به تنهایی و به همراه با کود دهی اضافی، در مقایسه با...
بیشتر بخوانید
1442665374
بررسی اثر برنامه کودی امکس در باغ سیب

بررسی اثر برنامه کودی امکس در باغ سیب

در فصل رشد سال 1391 کود های مختلف امکس در قالب یک برنامه غذایی در یک باغ سیب در یکی از مراکز مهم تولید سیب ایران ( سمیرم...
بیشتر بخوانید
1442664012
بررسی اثر مصرف کود های امکس در درختان آلو

بررسی اثر مصرف کود های امکس در درختان آلو

برنامه غذایی توصیه شده با کود های امکس بر روی درختان آلو اجرا و نتایج آن بررسی شد. این آزمایش در بهار 1391 در شهر سپیدان...
بیشتر بخوانید
1442661167
بررسی اثر بیو 20 و بیو 20 گلد در گوجه فرنگی گلخانه ای

بررسی اثر بیو 20 و بیو 20 گلد در گوجه فرنگی گلخانه ای

در جریان این آزمایش دو کود بیو20  و بیو 20 گلد با یکدیگر مقایسه شدند. هر دو کود با دز 2 در هزار بر روی بوته های گوجه...
بیشتر بخوانید
1442657837
بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در انگور

بررسی کارایی سوپر استم 3 سی در انگور

در جریان این آزمایش که در فصل رشد 1393 انجام شد، سوپر استم 3 سی در دو مرحله با دز های 150 و 250 سی سی در 100 لیتر آب در زمان...
بیشتر بخوانید
1440272885