سولفات پتاسیم
1
WG
1
TIFIS
1
سولفونیل اوره
1
گندم
1
علف کش دو منظوره گندم
1
تیفیس
1
رویال
2
پیچیدگی برگ هلو
1
خرما
1
پوسیدگی گل آذین
1
سفیدک دروغی
1
سیب زمینی
1
سفیدک داخلی
1
agriman
1
آفت کش
1
باکتری کش
1
اکسی کلرور مس
1
بیماری های برگی
1
فولیار
3
Supervet Gold
1
سوپر استم 3 سی
1
گموز
2
پنبه
1
بیوبست
5
دوگال
4
پسته
2
ایمن برای محیط زیست و انسان
2
پنکونازول
1
مقاومت به آفت کش ها
6
کرم پیله خوار نخود
1
کرم میوه گوجه فرنگی
1
ایندوکساکارب
1
نماتد ساقه یونجه
1
کرم سیب
3
نفوذی
1
استامی پراید
1
درختان سردسیری
2
پوسیدگی ریشه
1
لکه سیاه سیب
1
سفیدک سیب
1
ضد عفونی بذر
1
سیاهک گندم
1
اکسی فلورفن
1
علف کش پیاز
1
علف کش انتخابی
3
پهن برگ
3
باریک برگ
3
علف کش عمومی
2
علف کش باغی
2
علف های هرز
6
گلیفوزیت
2
سفیدک سطحی انگور
1
سپردار
1
شپشک
2
IGR
2
پیری پروکسی فن
1
تماسی-گوارشی
3
سوسک کلرادو
1
کنه زنگ مرکبات
1
کنه
1
تریپس
2
تماسی
4
آبامکتین
1
سفید بالک
2
مگس سفید
2
مینوز لکه گرد سیب
1
مگس مینوز
2
شته
2
پسیل پسته
3
سیستمیک
8
ایمیداکلوپرید
1
اگریمن
11
کود ازت بالا
1
پودر محلول در آب
7
کود پودری
6
بذر مال
2
بور
3
مس
4
آهن
2
گوگرد
4
فروت ست
3
منگنز
3
روی
4
مرکبات
3
مقاومت به بیماری ها
10
بیماری های ریشه
2
رشد زایشی
9
کود پتاس بالا
6
ریشه زا
4
کود فسفر بالا
4
کلسیم
4
افزایش ماندگاری میوه
4
فسفیت پتاسیم
6
کود کلسیمی
4
برطرف کننده تنش
6
ریز مغذی
4
عناصر میکرو
20
سوسپانسیون غلیظ
5
رشد رویشی
13
محرک رشد
5
جلبک دریایی
3
برگپاش
36
منیزیم
3
پتاسیم
17
فسفر
15
ازت
11
ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
5
کود مایع
22
امکس
29
جیبرلیک اسید
4
کام کت
4
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
18
کود ریزمغذی
9
کود کامل
8
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
3
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
2
گرده افشانی
4
گلخانه
14
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
3
قارچ کش
12
علف کش
9
کنه کش
5
حشره کش
19
اسید آمینه
4
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
9
کود آب
9
محلول پاشی
52
اصلاح کننده آب و خاک
7
تنظیم کننده های رشد
11
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
34
سم
37
گوجه
2

فیگورا الترا

این محصول موجود است

فیگورا الترا برای کمک به برداشت آسان پنبه طراحی شده است و باعث ریزش برگ ها قبل از برداشت می شود. برگ های تیمار شده با فیگورا الترا به صورت سبز ریزش می کنند و در نتیجه هیچ گونه آلودگی در پنبه برداشت شده باقی نمی ماند.
تنظیم کننده های رشد بر روی ارقام مختلف و در شرایط آب و هوایی و تغذیه ای مختلف اثر های متفاوتی دارند.  بیشترین اثر برگ ریزی از 7 تا 21 روز پس از کاربرد مشاهده می شود. در هوا های سرد  و هنگامی که گیاه هنوز کاملا نرسیده است برگ ریزی کندتر انجام می شود. لذا برنامه ریزی برای پاشش فیگورا الترا بر روی پنبه باید بر اساس شرایط محل باشد.
زمان مصرف:
این محصول معمولا ۱۰ تا ۱۴ روز قبل از برداشت مصرف می شود. تشخیص زمان صحیح مصرف به سه طریق امکان پذیر است. ولی معمولا روش اول قابل اعتماد تر و موثر تر از سایر روش ها است:
•    روش اول: آزمون رسیدگی فیزیولوژیک
برای این کار یک غوزه قابل برداشت را در دست بگیرید و بین انگشتان خود فشار دهید. غوزه رسیده نباید با انگشت له شود. سپس با یک چاقوی تیز غوزه را به صورت عرضی برش بزنید. معمولا این برش هم به آسانی بریدن یک سیب نیست. در غوزه رسیده الیاف کاملا مشخص هستند، بذر به خوبی قابل تشخیص است و پوسته آن به رنگ قهوه ای درآمده است. همین کار را حداقل در ۱۰ نقطه مزرعه انجام دهید و تعداد غوزه های رسیده و نرسیده را ثبت کنید. چنانچه ۸۵ درصد غوزه ها رسیده بودند زمان مصرف فیگورا الترا است.
نکته ۱ : در این وضعیت ممکن است گل هایی وجود داشته باشند که در اثر استفاده از برگ ریز ریزش کنند. هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد چرا که این گل ها در صورت عدم مصرف برگ ریز هم زمان کافی برای تولید غوزه و رسیدن ندارند.
نکته ۲: در برخی شرایط خاص مانند کاشت دیر هنگام یا کند بودن رشد به دلیل شرایط جوی یا تغذیه ای ممکن است کاربرد برگ ریز قبل از رسیدن به ۸۵ درصد رسیدگی فیزیولوژیک انجام بگیرد.
 
•    روش دوم: نسبت غوزه های باز شده
در این روش تعداد غوزه های باز شده و باز نشده روی یک بوته را بررسی می کنیم. این کار را بر روی بوته های متفاوت در نقاط مختلف مزرعه تکرار می کنیم. اگر به طور میانگین بیش از ۶۰ درصد غوزه ها باز شده بودند زمان مصرف فیگورا الترا است. اما این معیار همیشه برای تصمیم گیری کافی نیست.
•    روش سوم: غوزه شکاف برداشته
بر اساس این روش باید ۴ گره بین بالاترین غوزه شکاف برداشته و آخرین غوزه قابل برداشت فاصله باشد. اگر این تعداد کمتر از ۴ است باید زمان بیشتری برای کاربرد برگ ریز صبر کرد. چنانچه این تعداد بیش از ۴ بود، نشان می دهد زمان کاربرد گذشته است و باید در سریع ترین زمان و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی نسبت به کاربرد برگ ریز اقدام کرد.
 
مقدار مصرف بر اساس دمای محیط:
دمای متوسط محیط    مقدار مصرف فیگورا الترا
بیش از ۲۵ درجه    ۴۰۰ میلی لیتر در هکتار
بین ۲۰ تا ۲۵ درجه    ۵۰۰ میلی لیتر در هکتار
بین ۱۷ تا 20 درجه    ۶۰۰ میلی لیتر در هکتار
*کاربرد فیگورا الترا در دما های کمتر از ۱۷ درجه و بالاتر از ۳۵ درجه توصیه نمی شود.

 

 

 


روش مصرف:
از سمپاش های استاندارد و کالیبره شده برای کاربرد فیگورا الترا استفاده نمایید. حداقل 200 تا 400 لیتر آب در هکتار به کار ببرید و پوشش یکنواختی بر روی محصول ایجاد کنید. مقدار کمتر برای مناطق مرطوب یا پوشش کم و مقدار بیشتر برای مناطق خشک و پوشش متراکم توصیه می شود.
قبل از مصرف قوطی را به خوبی تکان دهید. نیمی از مخزن سمپاش را با آب پر نموده و سپس مقدار مورد نیاز از فیگورا الترا را به مخزن اضافه کنید. پس از افزودن مابقی آب مورد نیاز و اطمینان از کارکردن همزن سمپاش اقدام به محلول پاشی نمایید.
عوامل موثر در موفقیت بیشتر از کاربرد فیگورا الترا:
•    آماده سازی صحیح زمین، شخم عمیق و تسطیح مناسب
•    انتخاب ارقام مناسب با شرایط اقلیمی منطقه
•    استفاده از بذر های گواهی شده و تیمار شده در برابر بیماری های خاکزاد
•    مدیریت صحیح آفات در طی دوران رشد
•    تغذیه صحیح و اصولی. استفاده بیش از حد یا دیر هنگام از کود های ازته موجب تداوم رشد رویشی می شود. 
•    آبیاری متعادل و کافی. اولین و آخرین آبیاری باید به موقع باشد.
•    شرایط مساعد جوی در روز کاربرد و روز های بعد از آن

هشدار ها:
-    از کاربرد این کالا بر روی سایر محصولات که در این برچسب توصیه نشده است خودداری کنید.
-    در صورت وزش باد از محلول پاشی اجتناب کنید.
-    بارندگی 24 ساعت پس از محلول پاشی کارایی محصول را کم می کند. در صورت وقوع، تیمار را تکرار نمایید.
-    بر روی پنبه ای که تحت تنش ( به ویژه خشکی) می باشد به کار نبرید.
-    در صورت پیری زودرس، خسارت کرم غوزه و بیماری ورتیسلیوم از کاربرد فیگورا الترا خودداری نمایید.

 

دریافت بروشور فیگورا الترا