سولفات پتاسیم
1
WG
1
TIFIS
1
سولفونیل اوره
1
گندم
1
علف کش دو منظوره گندم
1
تیفیس
1
رویال
2
پیچیدگی برگ هلو
1
خرما
1
پوسیدگی گل آذین
1
سفیدک دروغی
1
سیب زمینی
1
سفیدک داخلی
1
agriman
1
آفت کش
1
باکتری کش
1
اکسی کلرور مس
1
بیماری های برگی
1
فولیار
3
Supervet Gold
1
سوپر استم 3 سی
1
گموز
2
پنبه
1
بیوبست
5
دوگال
4
پسته
2
ایمن برای محیط زیست و انسان
2
پنکونازول
1
مقاومت به آفت کش ها
6
کرم پیله خوار نخود
1
کرم میوه گوجه فرنگی
1
ایندوکساکارب
1
نماتد ساقه یونجه
1
کرم سیب
3
نفوذی
1
استامی پراید
1
درختان سردسیری
2
پوسیدگی ریشه
1
لکه سیاه سیب
1
سفیدک سیب
1
ضد عفونی بذر
1
سیاهک گندم
1
اکسی فلورفن
1
علف کش پیاز
1
علف کش انتخابی
3
پهن برگ
3
باریک برگ
3
علف کش عمومی
2
علف کش باغی
2
علف های هرز
6
گلیفوزیت
2
سفیدک سطحی انگور
1
سپردار
1
شپشک
2
IGR
2
پیری پروکسی فن
1
تماسی-گوارشی
3
سوسک کلرادو
1
کنه زنگ مرکبات
1
کنه
1
تریپس
2
تماسی
4
آبامکتین
1
سفید بالک
2
مگس سفید
2
مینوز لکه گرد سیب
1
مگس مینوز
2
شته
2
پسیل پسته
3
سیستمیک
8
ایمیداکلوپرید
1
اگریمن
11
کود ازت بالا
1
پودر محلول در آب
7
کود پودری
6
بذر مال
2
بور
3
مس
4
آهن
2
گوگرد
4
فروت ست
3
منگنز
3
روی
4
مرکبات
3
مقاومت به بیماری ها
10
بیماری های ریشه
2
رشد زایشی
9
کود پتاس بالا
6
ریشه زا
4
کود فسفر بالا
4
کلسیم
4
افزایش ماندگاری میوه
4
فسفیت پتاسیم
6
کود کلسیمی
4
برطرف کننده تنش
6
ریز مغذی
4
عناصر میکرو
20
سوسپانسیون غلیظ
5
رشد رویشی
13
محرک رشد
5
جلبک دریایی
3
برگپاش
36
منیزیم
3
پتاسیم
17
فسفر
15
ازت
11
ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
5
کود مایع
22
امکس
29
جیبرلیک اسید
4
کام کت
4
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
18
کود ریزمغذی
9
کود کامل
8
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
3
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
2
گرده افشانی
4
گلخانه
14
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
3
قارچ کش
12
علف کش
9
کنه کش
5
حشره کش
19
اسید آمینه
4
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
9
کود آب
9
محلول پاشی
52
اصلاح کننده آب و خاک
7
تنظیم کننده های رشد
11
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
34
سم
37
گوجه
2

پیام رسان های شیمیایی

این محصول موجود است

بسیاری از موجودات زنده جهت ایجاد ارتباط با یکدیگر و یا پیدا کردن میزبان مناسب خود پیام های شیمیایی مخابره می کنند، به این گونه مواد شیمیایی علامت دهنده که در حشرات موجب واکنش های رفتاری گوناگون می شوند سمیوکمیکال می گویند. سمیوکمیکال ها به دو دسته تقسیم می شوند: فرومون ها  که پیام های شیمیایی درون گونه ای را مخابره می کنند و آللوکمیکال ها  که پیام های شیمیایی را در بین گونه های مختلف مخابره می کنند. 

نوع فرمون

تعداد در بسته

کمپانی سازنده

طول دوره کارایی

کاربرد

پروانه مینوز گوجه فرنگی

(0.5 میلی گرم ماده موثره)

Tuta absoluta

2

بیوبست بلژیک

4 تا 6 هفته بسته به شرایط آب و هوایی

ردیابی: 1 تا 2 فرمون در هکتار با استفاده از تله دلتا

 

شکار انبوه: بسته به میزان آلودگی در مزرعه 20 تا 25 فرمون در هر هکتار و در گلخانه 10 تا 30 فرمون در هر سالن با استفاده از تله های تشتی

کرم خوشه خوار انگور

Lobesia botrana

 

2

بیوبست بلژیک

6 هفته

ردیابی و تعیین زمان دقیق سمپاشی: 1 فرمون در هکتار با استفاده از تله دلتا

کرم سیب

Cydia pomonella

2

بیوبست بلژیک

6 هفته

ردیابی و تعیین زمان دقیق سمپاشی: 1 فرمون در هکتار با استفاده از تله دلتا

برگخوار چغندرقند

Spodoptera exigua

2

بیوبست بلژیک

4 هفته

ردیابی و تعیین زمان دقیق سمپاشی: 1 فرمون در هکتار با استفاده از تله دلتا

بید سیب زمینی

Phthorimaea opercullela

2

بیوبست بلژیک

6 هفته

ردیابی و تعیین زمان سمپاشی در مزرعه: 1 فرمون در هکتار با استفاده از تله دلتا

شکار در انبار: 1 فرمون در هر 5 متر مربع با استفاده از تله مکفیل

تریمدلور

مگس میوه مدیترانه ای  Ceratitis capitata

2

بیوبست بلژیک

45 روز

ردیابی: 1 تله در هکتار با استفاده از تله دلتا