سولفات پتاسیم
1
WG
1
TIFIS
1
سولفونیل اوره
1
گندم
1
علف کش دو منظوره گندم
1
تیفیس
1
رویال
2
پیچیدگی برگ هلو
1
خرما
1
پوسیدگی گل آذین
1
سفیدک دروغی
1
سیب زمینی
1
سفیدک داخلی
1
agriman
1
آفت کش
1
باکتری کش
1
اکسی کلرور مس
1
بیماری های برگی
1
فولیار
3
Supervet Gold
1
سوپر استم 3 سی
1
گموز
2
پنبه
1
بیوبست
5
دوگال
4
پسته
2
ایمن برای محیط زیست و انسان
2
پنکونازول
1
مقاومت به آفت کش ها
6
کرم پیله خوار نخود
1
کرم میوه گوجه فرنگی
1
ایندوکساکارب
1
نماتد ساقه یونجه
1
کرم سیب
3
نفوذی
1
استامی پراید
1
درختان سردسیری
2
پوسیدگی ریشه
1
لکه سیاه سیب
1
سفیدک سیب
1
ضد عفونی بذر
1
سیاهک گندم
1
اکسی فلورفن
1
علف کش پیاز
1
علف کش انتخابی
3
پهن برگ
3
باریک برگ
3
علف کش عمومی
2
علف کش باغی
2
علف های هرز
6
گلیفوزیت
2
سفیدک سطحی انگور
1
سپردار
1
شپشک
2
IGR
2
پیری پروکسی فن
1
تماسی-گوارشی
3
سوسک کلرادو
1
کنه زنگ مرکبات
1
کنه
1
تریپس
2
تماسی
4
آبامکتین
1
سفید بالک
2
مگس سفید
2
مینوز لکه گرد سیب
1
مگس مینوز
2
شته
2
پسیل پسته
3
سیستمیک
8
ایمیداکلوپرید
1
اگریمن
11
کود ازت بالا
1
پودر محلول در آب
7
کود پودری
6
بذر مال
2
بور
3
مس
4
آهن
2
گوگرد
4
فروت ست
3
منگنز
3
روی
4
مرکبات
3
مقاومت به بیماری ها
10
بیماری های ریشه
2
رشد زایشی
9
کود پتاس بالا
6
ریشه زا
4
کود فسفر بالا
4
کلسیم
4
افزایش ماندگاری میوه
4
فسفیت پتاسیم
6
کود کلسیمی
4
برطرف کننده تنش
6
ریز مغذی
4
عناصر میکرو
20
سوسپانسیون غلیظ
5
رشد رویشی
13
محرک رشد
5
جلبک دریایی
3
برگپاش
36
منیزیم
3
پتاسیم
17
فسفر
15
ازت
11
ماتریک
1
مویان
3
اجووانت
5
کود مایع
22
امکس
29
جیبرلیک اسید
4
کام کت
4
نمایشگاه
1
عناصر ماکرو
18
کود ریزمغذی
9
کود کامل
8
لور غذایی
1
فرومون
1
کنترل غیر شیمیایی
3
bumble bee
1
زنبور گرده افشان بامبل
2
گرده افشانی
4
گلخانه
14
ضدعفونی خاک
1
نماتد کش
3
قارچ کش
12
علف کش
9
کنه کش
5
حشره کش
19
اسید آمینه
4
فولویک اسید
1
هیومیک اسید
3
آبیاری قطره ای
9
کود آب
9
محلول پاشی
52
اصلاح کننده آب و خاک
7
تنظیم کننده های رشد
11
هورمون های گیاهی
7
کود شیمیایی
34
سم
37
گوجه
2

کام کت

این محصول موجود نیست

کام کت یک عصاره گیاهی است که با تنظیم رشد گیاه در نقاط اثر مختلف، نهایتاً موجب افزایش عملکرد می شود. مکانیسم اثر کام کت به این صورت است:

  •     تحریک رشد ریشه و در نتیجه بهبود جذب مواد غذایی
  •     تحریک و افزایش گلدهی در انواع گیاهان
  •     تحریک گیاه به فتوسنتز و تنفس
  •     افزایش قدرت سیستم دفاعی گیاه در برابر تنش های محیطی مانند سرما، گرما و خشکی.
  •     تولید قند بیشتر در میوه ها از طریق افزایش کارایی غشاء های سلول
  •     القاء مقاومت به بیماری های قارچی از طریق تحریک گیاه به تولید پروتئین های ضد پاتوژن.


 
 فرمولاسیون کام کت به صورت WP می باشد و مصرف آن غالباً به صورت محلولپاشی توصیه شده است. البته کام کت در محصولات زراعی ( بویژه گیاهانی مانند ذرت که به دلیل فرم برگ ها محلول پاشی موثری ندارند) همراه با آبیاری نیز قابل مصرف است.

کام کت در ایران بر روی ذرت، برنج، سیب زمینی، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی فضای باز و گلخانه ای آزمایش شده و نتایج مثبتی از آن ها به دست آمده است.برای مشاهده مطالب مربوط به کام کت اینجا را کلیک نمایید.

 
 
براسینواستروئید ها؛ تنظیم کننده های رشد مهم ولی ناشناخته ( مجله دنیای کشاورزی، شماره 76، خرداد 1397)